Takaisin taiteilijaluetteloon!

Yrityskuvanne - luovasti

2005-2010 » | 2010-2012 » | 2012- »

BART suomeksi » www.bart.fi
BART in English » www.bart.fi

Jari Arffman

Tilaustyönä tehtyä valokuvataidetta yrityksenne sisäiseen ja ulkoiseen imagon rakentamiseen.

Kaikki tilaukset valmiiksi kehystettyinä kymmenen tai neljän kuvan sarjoissa tilaajan toivomuksen mukaan

BART on edelleenkehittynyt Dokumenttiprojekti Tampereesta, katso artikkeli

BART has developed from Documentary project Tampere, see article

Kolumni Kauppakamari-lehdessä 7.2006

YRITYSKUVANNE – LUOVASTI

Bart, Business Art on uudenlainen dokumenttivalokuvauksen erottuva ja persoonallinen tuotenimi ja toimintamalli. BART-taiteilija Jari Arffman valokuvaa yrityksille niistä itsestään taiteellisesti ja sisällöllisesti korkeatasoisia mustavalkoisia valokuvateossarjoja, jotka yritykset sijoittavat kehystettyinä omiin tiloihinsa kuten neuvotteluhuoneisiin ja sisääntuloauloihin sekä antavat niitä myös yrityslahjoina.

Bart tarjoaa sekä tunteellisen että tiedollisen tavan nähdä ja ymmärtää ihmisen ja yrityksen toisiinsa limittyvät maailmat entistä syvemmin ja laajemmin, koska sekä ihmisellä että yrityksellä on pyrkimys ymmärtää mitä itsessä ja ympäristössä tapahtuu.

”Bart on valokuvataiteilijan kunnianosoitus työlle. Bart-valokuvadokumentoinnilla yritys arvostaa omaa työtään.”
- Asko Mäkelä, Taidehistorioitsija

Business Art on kehystettyä ja ripustusvalmista tilaustyötä. Yrityksenne valitsee tilausta kaksi kertaa suuremmasta määrästä työvedoksia (13 x 18 cm) lopulliset teokset itselleen vedostettaviksi kokoon 30 x 40 cm. Bart käyttää teoksia myös osana taiteellista projektia.

 

YOUR CREATIVE CORPORATE IMAGE

Made-to-order Photographic Art that Creatively Enhances Your Corporate Image

Bart, Business Art is a new, distinctive, individual product name and operating model for documentary photography. Artist Jari Arffman takes photographs for companies of the companies themselves. These series of framed black-and-white photographs are high-quality both artistically and in their content, and the companies put them up on their own premises, for instance, in conference rooms and reception areas, and give them as corporate gifts.

Bart offers both an emotional and an informational way of seeing and understanding the overlapping worlds of the individual and the company in an even deeper and broader context, since both the individual and the company are attempting to understand what is happening within and around them.

”Bart is a photographic artist’s celebration of work. The company uses art to demonstrate respect for its own work.”
- Asko Mäkelä, Art Historian

Business Art is made to order, framed and ready for hanging. Companies can stipulate the subject matter for a series or give the artist a free hand – see the guidelines below. In either case the company can select the pieces to be enlarged to the final 30 x 40 cm size from the half-size series of 13 x 18 cm working prints. Bart also uses selected images as part of art projects.

Katso Bart-kirjan www-kansi »
Katso Bart-kirjan www-versio »

Look Bart book cover »
Look www-version of the Bart book »

Jari Arffman, kuva: Suvi Suovaara 2019

Kuva: © Suvi Suovaara

valokuvataiteilija/photographic artist Jari Arffman
sähköposti
puhelin + 358 40 729 0480
Mustanlahdenkatu 13.B.1
FI-33210 Tampere