galleriat.net
Elsa Ytti
Teokset

Elsa Ytti: Vuoristoretki
2006
serigrafia
35x50 cm