galleriat.net
Taidesalonki - Konstsalongen
MIKKO KIRJAVAINEN - Maalauksia Taidesalongissa

14.4.2007 - 6.5.2007

KEVÄT
endoseptisiä maisemia

Näyttely paljastaa kevään hengessä uusia taiteellisia horisontteja.

Termin endosepti (engl. endocept) on luonut italialainen luomisen proses-sin tutkija ja psykiatri Silvano Arieti. Kirjassaan Creativity: The Magic Synthesis hän kuvaa termiä vapaasti suomennettuna seuraavasti: endosepti on tarkoittamaton, suunnittelematon yhdistelmä menneitä kokemuksia, läsnä olevia tiedostamattomia tunteita ja neutraaleja tai mielen sisältämiä järjestelmiä. Endoseptinen on käsitteellisen vastakohta, anti-käsite tai pikemminkin sen ylittävä, meta-käsite. Endosepteihin liittyy myös aina jokin tunne.

Lähestyn maalaamista tavalla, joka muistuttaa hyvin läheisesti Silvano Arietin määritelmää. Maalaamiseni lähtökohta on sisäinen ja läsnäoleva tuntemus, joka avautuu uuteen olemisen ja kokemisen tilaan, maisemaan. Endoceptinen maisemamaalaus yhdistää tuntemuksen ja olemisen tilan. Usein maalaus prosessina vie olemassaolon korkeuksista sen syvyyksiin: Ensin on avautuminen intuitiiviselle, syntymässä olevien ideoiden tasoille ja sitten sukellus alitajuiseen tunteiden maailmaan. Idean ja värin koskettaessa toisiaan käynnistyy sulaminen ja maalaus herää eloon. Keväällä vanhasta maisemasta syntyy uusi.

Näyttelyn töissä öljyväritekniikkaan yhdistyy mm. tervaa, pikeä, kalkkia, jänisliimakipsiä ja lehtialumiinia.

taidesalonki/t_kirjavainen_140407-060507_Mikon%20taulut_2006%20006.jpgtak.jpg
» Teokset