galleriat.net
Galleria Duetto
JUHA MERTA - Maalauksia ja esinekoosteita

13.9.2006 - 8.10.2006

Tamperelainen kuvatekijä Juha Merta (s. -58) yhdistelee koosteissaan graafisia, maalauksellisia ja esineellisiä elementtejä.


”Näyttelyssäni pohdin samoja asioita kuin työssäni tutkijana. Olen kiinnostunut kuvataiteen kohtaamisesta. Parhaat palat ovat tiivistymiä, jotka esiin saatettuina ovat asian ympärillä viipyilyn tulosta. Kuvallinen dialogini on keskustelua niin taiteen kuin tieteenkin mestarien kanssa. Koska olen toisen polven kuvataitelija, niin minulle on luontevaa lähestyä taidetta mestarin välityksellä. Lähestynkin kuvataidetta perinteisen mestariasetelman kautta tutkimalla kuvallisesti auktoriteettien tunnettuja teoksia tai käden jälkiä. Nämä teokset ovat ikään kuin hitaasti kudottuja nopeita hetkiä, aikansa ikoneita.

Tampereen yliopiston opettajana ja tutkijana olen kuvien edessä; kuvatekijänä kuvien takana. Hermeneuttiseen tulkintaani liittyy myös jatkuva kehällä olemisen ajatus. Uskon, että tulkitsen kuvallisesti yhä uudelleen minua kiinnostavia teemoja ja pääsen aina hivenen eteenpäin ymmärryksessäni.

Taidenäyttelyissäni vuosina 2000-2006 esillä olleisiin taideteoksiin on usein liittynyt teoreettista pohdintaa erilaisista käsitteistä kuten hiljaisesta tiedosta ja detaljeista. Käsitteiden avaaminen on tuntunut luontevalta intertekstuaalisesti eli yhdistämällä kuvaa ja sanaa, unohtamatta esteettisyyttä. Samalla tiellä olen edelleen.

Väitöskirjatyössäni (2006) Herääminen pohdin kuvataiteen kohtaamista myös taiteeni välityksellä. Galleria Duetossa nyt esillä olevat teokset ovat vielä tutkimusprosessini jälkilämmössä syntyneitä, eräänlaisia post scriptum -teoksia.”Lisätietoja www.juhamerta.fi

 

duetto/t_Merta_Ajan_henki.jpg
» Teokset