galleriat.net
Taidesalonki - Konstsalongen
IRINA BÄCKSBACKA DE MAESTRO -

11.1.2006 - 8.2.2006

1919-2002
Muistonayttely   

Irina Bäcksbacka, galleristin ja taidekauppiaan Leonard Bäcksbackan tytär, aloitti ensimmäisten öljyväri- ja pastellitöittensa maalaamisen kesälomillaan Mikko ja Kalle Carlstedtin luona Sääksmäella. Seutu oli taiteilijoiden suosiossa, ja siellä oleskelivat Carlstedtin veljesten lisäksi mm. Tyko Sallinen, Gösta Diehl ja Marcus Collin. Näistä viimeksimainittua kohtaan Irina tunsi erityistä ihailua, joka näkyy selvästi hänen varhaisissa töissään.

Leonard Bäcksbackan 1915 tienoilla perustaman Taidesalongin piiriin kuului niin suomalaisia, ruotsalaisia kuin ranskalaisia taiteilijoita, mutta myös kirjailijoita ja teatterilaisia. Ympäristö ja isän kannustus saivat Irinan ryhtymään taiteilijaksi. Hän piti ensimmäisen näyttelynsä Taidesalongissa 13-vuotiaana.

16-vuotiaana hän piti Bellman-aiheisen näyttelyn, joka oli esillä seuraavana vuonna Galerie Fahlcrantzissa Tukholmassa. Gösta Serlachius osti Bellman-maalaukset, ja Irina sai tehtäväkseen maalata samanaiheisia freskoja viinikellariin Mänttään.

Vuonna 1936 Irina vieraili perheensä mukana Espanjassa. Syvimmän vaikutuksen lukuisilla museokäynneilla häneen teki El Greco. Matkan seurauksena syntyi samana vuonna näyttely espanjalaisista aiheista. Sitten seurasi pitkä opiskeluaika Pariisissa (1937-38). Irina asui Yngve ja Märta Bäckin luona ja sai opetusta Adrien Holys'n ja Jules Cavaillesin ateljeissa. Samalla hän tutustui muihin Peintre de la realité poetique -ryhmän taiteilijoihin, joita olivat Brianchon, Planson, Caillard jne. Tove Jansson ja Birger Carlstedt kuuluivat suomalaisiin taiteilijatovereihin Pariisissa. Ranskan opintomatkan tulokset näkyivät näyttelyssä Helsingissä vuonna 1939. Talvisodan aikana 1940 Irina piti näyttelyn Modern Konst galleriassa Tukholmassa. Näyttely pidettiin Sotainvalidien rahaston hyväksi, ja Irinalle myönnettiin Valkoisen Ruusun ritarikunnan kunniamerkki.

Mentyään naimisiin 1940 fil.tri Manuel Maestron kanssa hän muutti Espanjaan. Hän tutustui espanjalaisiin maalareihin kuten Guitierrez, Solana, Vazquez-Diaz, veljekset Zubiaurre sekä kuvanveistäjään Fernandez Miranda. Hän oleskeli pikän ajan Alhambran taiteilijatalossa sekä vieraili Cádizissa, Jeresissa ja Arcos de la Fronterasissa.

1942 Irinalla oli näyttely espanjalaisista aiheista Helsingissä, ja 1944 hän osallistui Bodegones espanoles -näyttelyyn Madridin Modernin taiteen museossa. 1946 seurasi Nuorten näyttely Tukholmassa, ja 1950-luvulla hänella oli useita näyttelyitä Helsingissä. Irinan viimeinen näyttely pidettiin Madridin Suomi-instituutissa vuonna 1999.

Näyttelyt:
Taidesalongissa Helsingissä 1932, 1934, 1936, 1937, 1939, 1942, 1946, 1947, 1950, 1953, 1957, 1959
Galerie Fahlcrantz, Tukholma 1935
Modern Konst, Tukholma 1935
1944 Bodegones Espanoles -ryhmänäyttely, Madridin Modernin taiteen museo
De Unga, Tukholma 1946
Husan taidesalonki, Tampere 1970
Osallistunut ryhmänäyttelyihin mm. Taidehallissa Helsingissä, Göteborgissa, Oslossa, Berliinissä, Hampurissa, Düsseldorfissa, Moskovassa, Riikassa ja Lissabonissa
Julkiset kokoelmat:
Tampereen, Turun ja Hämeenlinnan taidemuseot, Helsingin kaupungin taidemuseo, Oslon, Kööpenhaminan ja Tukholman modernin taiteen museot, Tukholman Kansallismuseo, Karolinska institutet, Tukholma

-------------------------------------------------------------
Irina Bäcksbacka de Maestro  1919-2002 Minnesutställning

Irina Bäcksbacka, dotter till galleristen och konsthandlaren Leonard Bäcksbacka, började måla i olja och pastell under sina sommarvistelser hos Mikko och Kalle Carlstedt i Sääksmäki. Orten var populär bland konstnärer och den och bröderna Carlstedt, besöktes av bl.a. Tyko Sallinen, Gösta Diehl och Marcus Collin. Irina beundrade framför allt Collin och detta syns tydligt i hennes tidiga arbeten.

Till kretsen runt den 1915 av Leonard Bäcksbacka grundade Konstsalongen hörde såväl finländka som svenska och franska konstnärer men också författare och teaterfolk. Miljön och faderns uppmuntran stärkte Irinas beslut att bli konstnär. Hon debuterade med en första utställning i Konstsalongen som 13-åring.

Vid 16 års ålder höll hon en utställning på Galerie Fahlcrantz i Stockholm. Bellmanmålningarna köptes av Gösta Serlachius och Irina engagerades att måla fresker med liknande motiv till vinkällaren i Mänttä.

År 1936 besökte Irina tillsammans med sin familj Spanien. Det djupaste intrycket vid de talrika museibesöken gjorde El Greco. Resan resulterade i en utställning samma år med spanska motiv. Därefter följde en längre studievistelse 1937-38 i Paris. Irina bodde hos Yngve och Märta Bäck och fick undervisning i Adrien Holys och Jules Cavailles ateljeer samt bekantade sig med de övriga målarna i gruppen Peintres de la realité poetique, Brianchon, Planson, Caillard m.fl. Tove Jansson och Birger Carlstedt hörde till de finländska konstnärskamraterna i Paris. Resultatet av de franska studierna sågs på en utställning i Helsingfors år 1939.

Under vinterkriget visade Irina år 1940 arbeten på en utställning på galleriet Modern Konst i Stockholm, hållen till formån för krigsinvalidernas fond och tilldelades Finlands vita ros.

Efter att ha gift sig med fil.dr Manuel Maestro flyttade Irina 1940 till Spanien. Hon lärde känna de spanska målare Guitierrez, Solana, Vazques-Diaz, bröderna Zubiaurre samt skulptören Fernandez Miranda. Hon tillbringade en lång tid i konstnärshuset i Alhambra samt besökte Cádiz, Jeres och Arcoa de la Fronteras.

1942 höll Irina en utställning med spanska motiv i Helsingfors och 1944 deltog hon i utställningen Bodegones Espanoles i Museet for modern konst i Madrid. 1946 följde en utställning hos De Unga i Stockholm och på 1950-talet höll hon flere utställningar i Helsingfors. Irinas sista utställning visades i Finlands Madridinstitut år 1999.

Utställningar:
Konstsalongen Helsingfors åren 1932, 1934, 1936, 1937, 1939, 1942, 1946, 1947, 1950, 1953, 1957, 1959
Galerie Fahlcrantz, Stockholm 1935
Modern Konst, Stockholm 1935
1944 Bodegones Espanoles grupputställning, Museet för Modern konst, Madrid
De Unga, Stockholm 1946
Husas konstsalong, Tammerfors 1970
Deltagit i grupputställningar i bl.a. Konsthallen, Helsingfors, Göteborg, Oslo, Berlin, Hamburg, Düsseldorf, Moskva, Riga och Lissabon 

Offentliga samlingar:
Konstmuseerna i Tammerfors, Åbo, Tavastehus, Helsingfors stads konstmuseum, Museerna för modern konst i Oslo, Köpenhamn, Stockholm, Nationalmuseum, Stockholm, Karolinska institutet, Stockholm

taidesalonki/t_1_4_Luuttuasetelma_irina_minnesutstallning_kuva_kari_hakli.jpg
» Teokset