galleriat.net
Galleria Duetto
KORPPILA RAIJA JA LAAKSO JUHA - Grafiikkaa

26.5.2004 - 20.6.2004

RAIJA KORPPILA:     
Töitteni lähtökohtana ovat muistot ja erilaiset tunteet sekä miten ne suodattuvat erilaisten kerrostumien kautta nykyhetkeen. Kuvaan näitä pitkälti luonnon ja ornamentiikan kautta. Töitäni ohjaa myös jonkinlainen sattumanvaraisuus. Koen, että työni ovat viestejä siitä, mitä olen sillä hetkellä löytänyt ympäriltäni.

Kuvan tekemisessä olen tällä hetkellä tuntenut omimmaksi tavakseni metalligrafiikan eri menetelmät. Minua kiehtoo siinä jo vuosisatoja vanha perinne ja se sopii myös töitteni luonteeseen.

JUHA LAAKSO:
Tutkin teoksissani ihmisen toimintaa suhteessa aikaan ja paikkaan. Hetki tai tapahtuma on tärkeä. Tunnelma radioäänessä saattaa herättää takautuman jostain merkityksellisestä, josta muokkaan kuvaa. Oma/muiden käyttäytyminen eri tilanteissa on kiehtovaa materiaalia töihini. Moraali ja arvottaminen on muodostunut tärkeäksi teemaksi töissäni tällä hetkellä.

Käyttämäni tekniikat ovat puupiirros, etsaus ja akvatinta. Puupiirroksessa tulee veistäminen – etsauslaatta kulkee mukana vaivattomasti kuin luonnoskirja ikään.

Historia ja traditio kiehtoo tässä taiteenlajissa, tämän päivän kiivaassa tahdissa. Olen oma Rank Xerox persoonallisesti.

 

duetto/t_raija_lupaus.jpg
» Teokset