galleriat.net
Galleria Duetto
HINTIKKA MATTI -

27.9.2017 - 22.10.2017


Kivilitografioita


Kivilitografiassa painolaattana oleva kiviaines on muodostunut jurakaudella 140–170 miljoonaa vuotta sitten. Aikakerrostumat ovat siis konkreettisesti läsnä kiven muistissa. 


Työni ovat maisemallisia, luonnon havantoihin perustuvia joissa monesti lapsuuden kalliot, järvet ja tunnelmat piirtyvät kiven pintaan omana muistonaan. Huokoinen kalkkikivi viehättää minua luonnonmateriaalina. Sen hienojakoinen pintastruktuuri, muodot ja värien päällekkäisyydet, mahdollistavat vaistonvaraisen ja maalauksellisen lopputuloksen.


”Yleensä Hintikka sommittelee aiheensa yhden tai kahden isomman pinnan varaan. Niitä voidaan pitää eräänlaisina avainlaattoina. Tämän jälkeen hän lisää hentoja vivahteita erilliseltä sävylaatalta. Kuvan onnistumisen kannalta viimeinen painokerta on usein ratkaiseva, sillä se sitoo muuten jopa ristiriitaisilta tuntuvat kontrastiset elementit yhteen kokonaisuudeksi. Hintikka käyttää mielellään neljää laattaa, ja tämä neljäs kivi on tavallaan toinen tai kolmas avainlaatta. Laveeratut pinnat ovat teoksissa hallitsevassa asemassa, litoliidulla piirrettyjä linjoja esiintyy hänen kuvissaan vähemmän.”


(Erkki Anttonen/Kirjassa Kivi/Paperi/Vedos Litografia Suomessa, 2017)


duetto/t_HintikkaMatti_2017_Steep.jpg
» Teokset