galleriat.net
Galleria Duetto
KOKKONEN TAINA -

14.6.2017 - 2.7.2017


GRAFIIKKAA


Taina Kokkonen on tehnyt grafiikkaa 1980-luvun alkupuolelta lähtien. Hän on keskittynyt tuotannossaan kohopainotekniikkaan ja erityisesti puupiirroksiin. 


Kokkonen on alusta alkaen tehnyt moniväristä grafiikkaa. Välillä hän kiinnostui maalauksellisemmasta ilmaisusta ja alkoi suosia läpikuultavia värikerroksia ja liukuvia sävysiirtymiä. Kuitenkin vuoden 2005 paikkeilla hän siirtyi jälleen graafisempaan esitystapaan, jossa mustalla avainlaatalla tuodaan lisää jäntevyyttä kompositioihin. Avainlaatan käyttö korostaa selkeitä rajapintoja ja kuvan rakenteellisia ominaisuuksia. Pyrkimys maalauksellisiin sävyihin on silti säilynyt taustan värilaattojen käsittelyssä, kuten kuultovärien käytössä ja sävyliukumissa. Kokkonen onkin viimeisen kymmenen vuoden tuotannossaan tavoitellut juuri tietynlaista tasapainotilaa maalauksellisen ja graafisen ilmaisun välillä.


Valolla ja sen vivahteilla on tärkeä asema Kokkosen grafiikassa. Monissa teoksissa kuvien keskeiset aiheet, kuten kasvit tai etenkin viimeaikaisissa töissä pallomaiset planetaariset elementit, on esitetty lähes siluettimaisesti taustalta kajastavaa vaaleutta vasten. Kajo ei aina tule pelkästään taustalta, vaan itse aiheetkin saattavat säteillä ja hehkua valoa. Toisinaan valo loistaa hieman mystisen tuntuisesti jopa kuvaelementtien edessä. Valon avulla Kokkonen on myös tavoitellut eräänlaista tilallista leijuvuuden vaikutelmaa. Monille teoksille on ominaista lisäksi tietty symmetrisyys keskiakselin suhteen. Samalla koukeroiset ja rytmikkäät linjat tuovat kuviin hienoista dekoratiivisuuden tuntua, mikä korostaa sopivasti teosten sisällöllisiä pyrkimyksiä.


Kuvien aiheet tuntuvat nousevan tekijän alitajunnasta, tiedostamattomasta. Kokkonen on itse todennut töistään, että ”teokset rakentuvat kuin ihmisen mieli muistoineen ja ainutkertaisine kokemuksineen. Etualaa, käsillä olevaa tietoisuutta, hallitsee teosaihe, arkinen symboli ja tihentymä, joka teoksen kokonaisuudessa toimii alkusoiton tavoin. Usein lähes figuratiivisen teosaiheen takaa alkaa tuntematon maailma, monikerroksinen ja yllättävä alitajuinen avaruus.”


Erkki Anttonen


duetto/t_KokkonenTaina2017_Valolla_jaettu.jpg
» Teokset