galleriat.net
Galleria Duetto
SAVOLAINEN METTA -

3.5.2017 - 21.5.2017


”SOLAR ECLIPSE”


Solar Eclipse -näyttelyn sisällöt pohjautuvat fysiikan ilmiöihin ja teorioihin. Teokset jakautuvat kosmologian ja hiukkasfysiikan kokonaisuuksiin. Kosmologisia ovat akvarellit auringon- ja kuunpimennyksistä sekä niihin liittyvistä ilmiöistä. Hiukkasfysiikkaan perustuen olen maalannut symbolistisia muotokuvia fysiikan standardimallin mukaisista alkeishiukkasista, kvarkeista, leptoneista ja bosoneista, sekä joitakin muotokuvia hypoteettisista hiukkasista, joiden olemassaolo on ennustettu, mutta joita ei vielä ole havaittu. Esimerkkeinä gravitoni ja X-bosoni.

Fysiikan standardimalli on hiukkasmaailman malli, joka liittää yhteen alkeishiukkaset ja niiden vuorovaikutukset gravitaatiota lukuun ottamatta – se ei siis ole kaiken teoria. Alkeishiukkasista kvarkit (ylös, alas, outo, lumo, kauneus ja totuus) ja leptonit (elektroni, myoni, tau, elektronin neutriino, myonin neutriino, taun neutriino) ovat ainehiukkasia, kun taas bosonit (fotoni, gluoni, W- ja Z- ja Higgs bosoni) ovat välittäjähiukkasia.

Bosoneista fotoni välittää sähkömagneettista vuorovaikutusta, W- ja Z-bosonit heikkoa vuorovaikutusta sekä gluonit ovat vahvan vuorovaikutuksen välittäjähiukkasia. Higgsin bosoni eli Higgsin hiukkanen on standardimallin viimeinen puuttuva palanen, joka selittää, miksi alkeishiukkaset painavat. Higgsin hiukkanen löydettiin heinäkuussa 2012.

Gravitaatiovuorovaikutuksen välittäjähiukkanen on gravitoni, jota ei vielä ole havaittu kokeellisesti.

Kaikkien luonnonilmiöiden takana ovat lopulta hiukkasfysiikan perusvuorovaikutukset.

Fysiikan lisäksi teoksissani yhdistyy kiinnostukseni taiteen kemialliseen puoleen – väreihin ja niiden alkuperään. Olen hankkinut erilaisia luonnon epäorgaanisia pigmenttejä, jotka ovat olleen taiteilijoiden pääasialliset väriaineet 1700-luvulle saakka. Näistä luonnollisista, epäorgaanisista jauheista kuten lapis lazulista, malakiitista ja eri puolilta maailmaa saatavista rautaoksideista olen hiertänyt akvarellivärejä ja osittain näillä väreillä maalannut teokseni.

Lauantaina 13.5. klo 13 pidän galleriassa luennon väripigmenttien kemiasta sekä demonstroin akvarellivärien hiertämistä.

Kaikki teokseni ovat abstrakteja, symbolistisia sekä akvarelleja.

Tervetuloa tutustumaan!


Metta Savolainen
duetto/t_SavolainenMetta_Aurinko_ja_kuuII.jpg
» Teokset