galleriat.net
Galleria Duetto
WILKMAN SOFIA - Maalauksia/ Målningar

11.1.2017 - 5.2.2017

Ajatus luomisen ja erityisesti maalauksen roolista todellisuuden ymmärtämisen ja näkemisen kaikupohjana tuntuu läheiseltä ajatellessani omaa taiteellista työtäni. Tämän näyttelyn teemoja olen aikaisemminkin käsitellyt. Etsin kuvia, jotka kuvaavat olemassaoloa tai olotilaa: yksinoloa, yhdessäoloa, juurettomuutta, koti-ikävää. Kuvia, jotka kertovat meidän yhteisistä päämääristämme ja omista etsinnöistämme.

Kuvamaailma, jota olen käyttänyt, on vuosien aikana vaihdellut abstraktin ja puoliesittävän välillä. Nyt olen käyttänyt figuratiivisia elementtejä sisäisen ja ulkoisen todellisuuden välisenä lenkkinä.

Kiitos Taiteen edistämiskeskukselle.

Sofia Wilkman


Tanken om skapandet och i synnerhet måleriet som en resonansbotten för verklighetsuppfattning och seende ligger mig nära till hands när jag funderar på mitt eget arbete. Den här utställningen behandlar teman som jag arbetat med tidigare. Jag söker bilder som beskriver en tillvaro eller ett tillstånd: ensamhet, gemenskap, rotlöshet, hemlängtan. Bilder som berättar om våra gemensamma strävanden och vårt individuella sökande.

Bildvärlden som jag arbetat med har under åren varierat mellan det abstrakta och det halvt figurativa. Jag har nu arbetat med figurativa element som en länk mellan inre och yttre verklighet.

Tack till Centret för konstfrämjande.

Sofia Wilkman
duetto/t_WilkmanSofia16_01.jpg
» Teokset