galleriat.net
Galleria Duetto
HELDT, NINNI / SEDERHOLM, JOAKIM -

27.7.2016 - 21.8.2016

NINNI HELDT, maalauksia

Työskentelen pääosin havainnosta/ mallista luonnon valo vaikutelmaa tutkien Italiassa opiskelemaani metodia apuna käyttäen.

Haluan teoksissani osittain jatkaa klassis-realistista maalaustraditiota, joka lähes katosi abstraktin ekspressionismin myötä 1900- luvun puoliväliin mennessä. Etsin työskentelylleni kuitenkin samalla minulle luontaista ilmaisutapaa ja yhtymäkohtaa moderniin taiteeseen.
Edellisten yksityisnäyttelyideni teemana on ollut "Kylpijät". "Kylpijät" ovat naisfiguureja, jotka kylpevät symbolisesti valossa.
Olen tähän asti ollut kiinnostunut ihmisen evoluution/ henkisen kasvun symbolisesta kuvaamisesta teoksissani. 

Näyttelyn teemana on "Nel Giardino" (=Puutarhassa) ja sen on tarkoitus kuvastaa ihmisen sisäistä "puutarhaa" symbolisesti mm. kasviaiheisten teosten kautta. Kuolevat kukat ja kukoistavat, värikkäät kukat, koko elämän kiertokulku ja mahdollisuus uudistumiseen ja vanhan irti päästämiseen.
Kuvaan teoksissani lähinnä sisäistä henkistä kasvua ja muutosta.

Taidehistoriassa esiintyneet kukka-/ kasviaiheiset maalaukset mm. 1600-luvun Hollantilaiset kukka- ja vanitasmaalaukset sekä renessanssi ajan maalaukset ja piirustukset toimivat osaltaan inspiraationi lähteenä näyttelyn teoksille.
Minusta on mielenkiintoista miten eri kukkalajeilla ja hyönteisillä on ollut oma symbolinen merkityksensä esim. 1600 -luvun taiteessa.

Näyttelyn yhteyteen tulee lista mm. kukkien eri symbolisista merkityksistä maalaustaiteessa.


JOAKIM SEDERHOLM, veistoksia

Olen aina yrittänyt ilmaista inhimmillisyyttä teoksillani. Olen käsitellyt mitä on olla ihminen. Yksinäisyys tai yhteenkuuluvuus, haavoittuvaisuus, vajavaisuus. Erillaisuus, eroavaisuus ja moninaisuus. Toivon tietysti että työni lisäisi ihmisten toleranssia toisiaan kohtaaan.Usein taiteeni on ottanut ihmisen tai koiran muodon. Minulla on ollut paradoksaalinen tavoite tehdä imateriaalinen, kuva tai illuusio, konkreettisesta materiaalista ja kolmiulotteisena muotona tilassa. Esine joka ei ole esine.Tämä on myös johtanut materiaali-kokeiluihin. Joskus katsoja on luullut materiaalia toiseksi. Vaikka kutsussamme onkin kollegani Ninnin vanitas-aihe, koen että myös minun työt, ehkä enemmän kuin aikaisemmissa näyttelyissäni  käsittelevät ihmisen haavoittuvaisuutta ja vajavaisuutta. Monet työt ovat vähän "rikki" jollakin tapaa...
Pronssityöt ovat oikeasti viimeiset jotka ystäväni valoi ennen aikaista kuolemaansa. Ne jäivät hieman kesken ja ovat viimeistelty tavalla jolla haluan muistaa ja kunnioittaa rakasta ja kaivattua ystävää. Elämän täytyy jatkua, vaikkakin toisella tavalla....ja muistot jäävät.

Jag har alltid försökt uttrycka mänsklighet i mina verk. Jag har behandlat tankar kring vad det innbär att vara människa i dagens värld. Ensamhet eller gemenskap, sårbarhet, ofullständighet. Olikhet, skildhet och mångfald. Jag hoppas förstås att mina arbeten skall öka toleranssen människor emellan. Ofta har min konst tagit formen av en människa eller hund. Jag har haft ett paradoxalt mål att göra en imateriell illusion av konkreta material som ett tredimenssionellt objekt i rummet. Ett föremål som inte är ett föremål. Detta har också lett till materialexperiment, ibland har åskådaren trott att materialet är något annat än det är.Även om det faktiskt är min kollega och medutställare Ninni som valt ett vanitas motiv på vårt inbjudningskort så tycker jag att även mina arbeten, kanske mer än på tidigare utställningar behandlar mänsklig bräcklighet och begränsning. Många är lite "trasiga" på något vis...
Bronsarbetena är helt faktiskt de sista gjutningar som min goda vän gjorde före sin tidiga död, de blev fysiskt på hälft och slutförda på ett sätt som vill hedra minnet av en saknad vän. Livet måste fortsätta, fast på ett annat sätt...och minnena förblir.

duetto/t_HeldtNinni16_ofelia.jpg
» Teokset