galleriat.net
Galleria Duetto
LEHTI, PIIA - Muutoksen pysyvyys

4.2.2016 - 28.2.2016

Kuvissani pysähdytään hetkeksi suurten kysymysten äärelle. Mikä on meidän paikkamme tässä maailmassa? Mikä on ihmisen suhde luontoon ja luontokappaleiden suhde toisiinsa? Kuvissa ihmisten, eläinten ja kasvien rajat häipyvät ja elämän eri muodot näkyvät jatkuvassa muutoksessa. 

Haluan pohtia kasvua, muutosta ja elämän ikuista kiertokulkua. Kasvu on sanana ja ajatuksena positiivinen ja se liitetään yleensä nuoruuteen ja elinvoimaisuuteen. Kasvun käsite sisältää kuitenkin aina myös ajatuksen muutoksesta ja samalla luopumisesta. 

Elämän kiertokulun ja sen tarkoituksellisuuden ymmärtää helposti kasvien elämään ja niiden elinkiertoon tutustumalla. Kasvien kasvun ja hyvinvoinnin perusta on hyvä ja ravinteikas maa. Ruuantähteet, kuolleet kasvit ja muu orgaaninen jäte muuttuu arvokkaaksi ja ravinteikkaaksi mullaksi. Kaikella kuolleella ja maatuvalla on tärkeä tehtävä tukea uutta elämää ja kasvua. Kuolema antaa tilaa seuraavalle muodolle elämää ja on uuden kukoistuksen edellytys. Ihmisenkin täytyy luopua vanhasta, jotta elämä menee eteenpäin ja jotain uutta tulee tilalle. Vain muutos on pysyvää.

Muutos, ajan kuluminen ja vanheneminen on usein hiukan haikeaa ja ahdistavaa mutta haluan käsitellä tätä teemaa kauneuden ja ylevyyden kautta unohtamatta pientä kepeyttä ja groteskiutta mikä elämään ja sen muutoksiin aina liittyy. 

Vaneri materiaalina näyttelee tärkeää osaa töissäni. Puu on elävä materiaali ja sen väri elää ja muuttuu ajan kanssa niinkuin elämä itsekin. Paksun vanerin yhteen liimatut kerrokset näkyvät töideni reunoilla ja symboloivat osaltaan elämän kerroksellisuutta. Vaneri on materiaalina myös raaka ja teollinen ja tuo näin kontrastia töissäni esiintyviin orgaanisiin muotoihin.

Piia Lehti


Varsinais-Suomen taidetoimikunta on tukenut työskentelyäni

duetto/t_LehtiPiia16_kotitalo.jpg
» Teokset