galleriat.net
Galleria Duetto
ALBRECHT, MAIJA - Syrjäsilmin · Ögonkast

5.2.2015 - 1.3.2015

Kesän jälkeen, kun yöt taas pimenevät, kuistillamme palaa valo. Yön tunteina valo houkuttelee yöperhosia ja muita hyönteisiä, jotka kiinnittyvät seinään. Erimuotoisia,  eri harmaansävyisiä pilkkuja. 
Ennen kuin aurinko nousee, aamuhämärässä, syömme aamiaista. Syrjäsilmin näen ikkunasta kuinka myös talitiaiset syövät: seinälle katettua hyönteisateriaa. 
Näyttelyssäni on esillä grafiikkaa sekä luonnosta kerätystä materiaalista koostettuja teoksia. 

Efter sommaren, då nätterna igen blir mörkare, brinner en lampa på vår farstukvist. Under nattens timmar lockar ljuset till sig nattfjärilar och andra insekter som fäster sig på väggen. Fläckar av olika form, i olika grå toner.
Före solen går upp, då det gryr, äter vi morgonmål. Med ett ögonkast i fönstret ser jag hur också talgoxarna äter: insektmåltiden uppdukad på väggen.
I min utställning visar jag grafik samt verk gjorda av material, som jag samlat i naturen.

Näyttelyä ja taiteilijaa ovat tukeneet Valtion kuvataidetoimikunta, Svenska Kulturfonden ja Konstsamfundet.

Utställningen och konstnären har fått stöd av Statens bildkonstkommission, Svenska Kulturfonden samt Konstsamfundet.
duetto/t_AlbrechtMaija15_kevyt_kokoelma.jpg
» Teokset