galleriat.net
Galleria Duetto
HINTIKKA, MATTI - Kivilitografioita

23.10.2014 - 16.11.2014

Käytän ilmaisuvälineenäni kivilitografiatekniikkaa. Siinä painolaattana oleva kiviaines on muodostunut jurakaudella 140 - 170 miljoonaa vuotta sitten, Ajankerrostumat ovat siis konkreettisesti läsnä kiven muistissa . Huokoinen kalkkikivi viehättää minua luonnonmateriaalina, sen hienojakoinen pintastruktuuri on omassa työskentelyssäni erottamaton osa viestiä.

Teosteni alkulähde on luonnossa, maisemassa, jonka voi ymmärtää joko konkreettisena tai menttaalisena. Pohjoisella ihmisellä luonnonhavainnon hahmot palautuvat alkukuviin joissa yksinkertaisetkin pinnat, muodot ja värin päällekkäisyydet aloittavat hitaan vuoropuhelun ensin omassa tajunnassani ja sitten, niin toivon, katsojan sisimmässä. Käsittelen aihettani pelkistäen, pyrkien maalaukselliseen ja vaiston varaiseen lopputulokseen.

duetto/t_HintikkaMatti14_syvyys.jpg
» Teokset