galleriat.net
Galleria Duetto
RINGBOM, VERONIKA -

9.1.2014 - 2.2.2014

VID  SILVERSKOGENS  RAND
Mörka och hemlighetsfulla granskogar fascinerar mig, också djupa svarta vatten såsom träsk, bottenlösa sjöar och unkna gölar. Dessa är för mig starkt symboliska och även mytiska.

Då man befinner sig ensam i djupet av en skog kan man få en känsla av tidlöshet, en känsla av att det egna  jaget upplöses och försvinner, man blir liksom ”skogstagen” och förtrollad. 

Jag har gett min utställning namnet”VID SILVERSKOGENS RAND”, för mig är silverskogen en hemlighetsfull plats där vad som helst kan ske,en plats för drömmar och det undermedvetna  . Silverskogen är också en plats för vila och ett gömställe.

Mina arbeten handlar bl.a. om att stå vid randen till något okänt, att vara på gränsen till förändring och att våga trotsa sådant som känns tryggt och bekant. Att våga kasta sig in något okänt och ge sig hän åt dunkla drifter.

Utställningens arbeten är från 2012-2013. Alla arbeten  är torrnål och carborundum.  Föratt få mustiga måleriska ytor så behandlar jag tryckplåten med gesso och olika sorters lack, t.ex. båtlack, parkettlack , schellack och också nagellack.


HOPEAMETSÄN  REUNALLA
Hämärät ja salaperäiset kuusimetsät ovat minusta kiehtovia, samoin myös syvät mustat vedet  kuten suot, pohjattomat järvet sekä tunkkaiset lammet. Näissä piilee vahvaa symboliikkaa sekä myyttisyyttä.

Yksin syvässä metsässä, ajattomuuden tunne voi ottaa vallan, tulee tunne että oma minä haihtuu ja katoaa ja sinusta tulee ”metsän viemä” ja noiduttu.

Näyttelyni nimi on ”HOPEAMETSÄN  REUNALLA”. Minulle hopeametsä on salaperäinen paikka missä mitä tahansa voi tapahtua, se on paikka missä unet ja alitajunta ottavat vallan. Hopeametsä on myös lepopaikka minne voi halutessaan piiloutua.

Teokseni kertovat muun muassa olemisesta tuntemattoman reunalla, muutoksen rajalla sekä halusta ja uskalluksesta uhmata kaikkea turvallista ja tuttua. Uskallusta heittäytyä tuntemattomaan ja antaa pimeiden viettien viedä mukanaan.

Näyttelyn teokset ovat vuosilta 2012-2013. Kaikkien teosten teknikka on  kuivaneula ja carborundum. Saadakseni maalauksellisen ja  mehevän painojäljen käsittelen painolaattaa gessolla sekä erilaisilla lakoilla, esim. venelakka, parkettilakka, sellakka sekä myös kynsilakka.

duetto/t_RingbomVeronika_hjartat.jpg
» Teokset