galleriat.net
Galleria Duetto
HEIKINHEIMO, ANNA /RAUSTI, ANITA -

Anna Heikinheimo, ikoneja
Anita Rausti, serigrafioita kankaalle8.12.2010 - 23.12.2010

Värit laulaa troparia

Tämän näyttelyn työprosessin aikana olemme ajatelleet jumalallista viisautta - sen ilmenemismuotoja eri tyyppisissä ikoneissa. Näyttelyn serigrafioiden kuva-aiheet pohjautuvat vanhan testamentin Genesis-teksteihin sekä bysanttilaisiin (500 - 1300 AD) mosaiikkkitulkintoihin Abrahamin vieraanvaraisuudesta. Sekä ikoneissa että serigrafioissa on kuvan keinoin pyritty esittämään ihmisen vastuuta säilyttää luomakunta sekä vuosituhantiset kulttuuriarvot.

Töissä on etsitty hiljaisuutta - mielentilaa, joka lähestyy rukousta.

Maalaustaiteessa värit ovat sommittelun lisäksi aina olleet tärkeimpiä ratkaistavia kysymyksiä. Tässä näyttelyssä meille on kuitenkin aivan uudella tavalla avautunut värien voima, niiden aistittavissa oleva liike kuva-aiheen toistuessa sekä värien sisältämä energia.

Olemme tunteneet miten värit ovat koko työprosessin aikana kannatelleet meitä ja suorastaan puhjenneet lauluun!

Anna Heikinheimo      Anita Rausti

duetto/t_HeikinheimoAnita_2010_1.jpg
» Teokset