galleriat.net
Galleria Duetto
LAVONEN, KUUTTI - Grafiikkaa

10.11.2010 - 5.12.2010

Kuutti Lavosen kuvat nojaavat selkeästi länsimaisen kuvataiteen, erityisesti renessanssin ja barokin perinteeseen. Ne nousevat esiin taiteilijan omasta sisimmästä, aina senhetkisestä mielentilasta ja ihmissuhteista.

Elämä on sekä arki että mysteeri. Eläessään arkeaan ihminen monesti unohtaa mysteerin. Taiteilijalla on mahdollisuus työstää sitä ja tuoda se esiin.

Olennaista Kuutti Lavosen tuotannossa ovat yhä uudelleen ja uudelleen ihmiskasvot ja niitä elävöittävä viiva. Klassisen naiskauneuden ja androgyynien enkelhahmojen rinnalle ovat nousseet miehen psykologiaa kuvaavat teokset.

Lavonen käyttää useampaa taidegrafiikan perustekniikkaa - metalligrafiikkaa, kivipiirrosta ja serigrafiaa.

Esillä olevat työt ovat kahdelta viime vuodelta.

duetto/t_LavonenKuutti2010_winter.jpg
» Teokset