galleriat.net
Taidesalonki - Konstsalongen
MERJA SALONEN -

6.3.2010 - 24.3.2010

Maalaus ja maalauksen kokeminen on fyysistä. Ehkä kyse on siitä, että jokin aihe joka herättää sanoin kuvaamattoman kiinnostuksen, resonoi ihmisen sisällä määrätyllä taajuudella. Taiteilijasta tulee instumentti mutta myös subjekti, joka voi siirtää tuon selittämättömän ja yllätävän näkyvään muotoon, maalaukseen. Maalauksesta tulee nyt instumentti, joka soittaa katselijoitaan. Värilliset tilat kulkevat ihmisen läpi kuin musiikki ja resonoivat esiin kokemuksia ja muistoja.

Näyttelyn maalaukset ovat perinteisellä kerrosmaalaustekniikalla tehtyjä öljymaalauksia kankaalle. Työ rakentuu kerros kerrokselta, pigmenttien kuultavuus- ja peittävyysominaisuuksia hyödyntäen. Kerrosten välillä työn on kuivuttava haluttujen värillisten tilojen aikaansaamiseksi. Perinteinen itse valmistettu liitupohja antaa maalaukseen toivotun imevyyden ja mattaisen pinnan.

Mielikuvitusta ruokkiva alkusysäys maalaukselle voi tulla musiikista, kirjallisuudesta tai visuaalisesta havainnosta. Viimeisin tällainen oli, kun luettuani Tomasi Di Lampedusan kirjan Tiikerikissa pääsin vierailemaan siihen liittyvillä paikoilla Palermon lähistöllä. Eläydyin johonkin, joka ei ollut enää vain kirja tai sen henkilöt tai tunnelmat. Tiikerikissan koti oli alkanut elää omaa elämäänsä, noussut lentoon.

M.S.

Att måla är en fysisk upplevelse. Kanske det är fråga om att ett motiv som väcker ett oerhört intresse också väcker en speciell resonans. Konstnären blir ett instrument, men också ett subjekt, som kan ge det oförklarliga och överraskande synlig form som målning. Målningen blir nu det instrument, som spelar på sina betraktare. Färgrymder strömmar genom människan som musik och framkallar upplevelser och minnen.

Utställningens målningar är målade i traditionell skiktteknik med olja på duk. Arbetet byggs upp med hjälp av lasyrer och mera täckande färg. Arbetet måste få torka mellan skikten för att de eftersträvade färgrummen skall uppnås. Den traditionella kritgrunden suger åt sig färgen och ger den eftersträvade matta ytan.

Impulsen till en målning kan fantasin få ur musik, litteratur eller en visuell iakttagelse. Senast upplevde jag detta då jag efter att ha läst Tomasi di Lampedusas ”leoparden”, kunde besöka där omnämnda trakter nära Palermo. Jag levde mig in i något mer än boken, dess personer eller stämning. Leopardens hem hade börjat leva ett eget liv, börjat flyga.

M.S.
taidesalonki/t_salonen_merja_2010_Epilogi.jpg
» Teokset