galleriat.net
Taidesalonki - Konstsalongen
HARUKA KASHIMA -

24.10.2009 - 11.11.2009

Haruka Kashima, mitä hyvässä maalauksessa on?  
- Tietynlainen suoruus ja mutkattomuus, joka tulee ihan ihmisen geneettiseltä perinnöltä ja osuu meidän ytimeen kropan läpi. Kuvallinen ilmaisu on fyysistä toimintaa. Vaikka ihminen ajattelee koko ajan maalaus tuo myös muuta. Hyvässä maalauksessa on lisäksi sisältö, joka selvästi ulottuu tekijän  henkilökohtaisuuksien rajan ulkopuolelle.

Mitä maalauksesi tuo esiin?  - Homo sapiensin olemuksen paradoksaalisen ristiriitaisuuden.

Miten toivoisit maalauksiesi vaikuttavan?  - Toivon että katsoja saa kontaktipinnan pohja-ajatukseeni olemuksemme ristiriidasta. Muokkaamme elinympäristöämme sekä biologisena lajina että ideologiaan taipuvaisena ajattelevana lajina. Lopputulos on tahtomattakin surrealistinen. Tämä on evoluutiomme tulos. Lisäksi haluan jakaa katsojan kanssa maalauksessa olevan suoranaisen käsiyön merktyksellisyyden.  Olemme lajina ehkä selviytyneet muita lajeja taitavamman käden taidon takia.

Ote luettelosta näyttelyyn MAALAAMISEN ARVOISTA, Taidemaalariliiton 80-vuotis juhlanäyttely Amos Andersonin taidemuseossa 15.5. – 27.7.2009.
Haastattelukysymykset Pessi Rautio

-------------------------------------------

Haruka Kashima, vad finns det i en bra målning? 
- Ett visst salgs direkthet, enkelhet som kommer från människans genetiska bas, går igenom kroppen och träffar kärnan.  En framställning i bild är fysisk aktivitet. Även om människan hela tiden tänker , ger målningen också något annat. I en bra målning finns det dessutom ett innehåll som tydligt sträcker sig utanför konstnärens personliga gränser.

Vad uttrycker dina målningar?  - Den paradoxala motsättningen i Homo sapiens natur.

Vilken effekt vill du att dina målningat skall ha?  
- Jag önskar att betraktaren får en kontaktyta med min grundtanke om motsättningarna i vårt väsen. Vi bearbetar vår livsmiljö både som biologisk art och som en tänkande art som är fallen åt ideologier. Resultatet är oundvikligt surrealistiskt.  Det här är ett resultat av vår evolution. Dessutom vill jag dela det direkta hantverkets betydelsefullhet med betraktaren. Kanske har vi som art klarat oss på  grund av att våra hantverk är skickligare  än andra arters.

Utdrag ur katalogen till utställningen VÄRT ATT MÅLA, Målarförbundets 80-års jubileumsutställning i Amos Andersons konstmuseum 15.5. – 27.7.2009.
Frågorna ställda av Pessi Rautio

taidesalonki/t_2kashima_2009_Ikkuna112%20x%2092.JPG
» Teokset