galleriat.net
Galleria Duetto
- MERTA, JUHA - Maalauksia

4.3.2009 - 29.3.2009

Tamperelainen kuvantekijän Juha Merta (s. -58) yhdistelee koosteissaan graafisia, maalauksellisia ja esineellisiä elementtejä (www.uta.fi/~juha.merta/).

Näyttelyssäni pohdin samoja asioita kuin taidekasvatuksen tutkijana työssäni. Olen kiinnostunut kuvataiteen kohtaamisesta. Parhaat palat ovat tiivistymiä, jotka esiin saatettuina ovat asian ympärillä viipyilyn tulosta. Kuvallinen dialogini on keskustelua niin taiteen kuin tieteenkin mestareiden kanssa. Koska olen toisen polven taidemaalari, niin minulle on luontevaa lähestyä kuvataidetta tutkimalla mestareiden käden jälkiä. Lähtökohtaa voi sanoa moderniksi ja tulkintaani postmoderniksi. Nämä teokset, koosteet ovat ikään kuin hitaasti kudottuja nopeita hetkiä.

Kuvantekijänä yhdistän taiteeseeni myös tutkimuksen. Tutkin taide- ja kulttuurihistoriaa, filosofiaa sekä ympäröivää maailmaa intertekstuaalisesti yhdistellen kuvallisia ja kirjallisia elementtejä. Kuvan tekeminen sinällään on samalla tutkimusmenetelmäni.
Tampereen yliopiston opettajana ja tutkijana olen kuvien edessä ja kuvantekijänä kuvien takana. Hermeneuttiseen tulkintaani liittyy myös jatkuva kehällä olemisen ajatus. Uskon,
että tulkitsen kuvallisesti yhä uudelleen minua kiinnostavia kirjallisia teemoja ja pääsen aina hivenen ymmärryksessäni eteenpäin. Ilmaisuni leikkimielisyys sisältää usein vakavampaakin elämän kohtaamista ja pohdintaa.
  
Taidenäyttelyissäni vuosina 2000 – 2006 esillä olleisiin taideteoksiin on usein liittynyt
teoreettista pohdintaa erilaisista käsitteistä; fenomenologiasta, hermeneutiikasta, hiljaisesta tiedosta, detaljista jne. Käsitteiden avaaminen on tuntunut luontevalta yhdistämällä kuvaa ja sanaa, unohtamatta esteettisyyttä. Samalla tiellä olen edelleen.

Väitöskirjatyössäni (2006) Herääminen pohdin kuvataiteen kohtaamista myös taiteeni välityksellä. Duetto galleriassa esillä olevat teokset ovat vielä ikään kuin tutkimusprosessini jälkilämmössä syntyneitä, eräänlaisia post scriptum – teoksia.


Lähteet:
Juha Merta: Herääminen – taiteen kohtaamisesta hermeneuttiseen tulkintaan (2006)
Merta&Pullinen:  S anansaattaja – keskustelua taiteellisen dialogin mahdollisuuksista (2008)

duetto/t_MertaJuha_kutsu.jpg
» Teokset