galleriat.net
Galleria Duetto
KALLINEN, ULLA-MAIJA - Guassimaalauksia

8.1.2009 - 1.2.2009

Hehkeä ja Hauras,
luonnon ja arkkitehtuurin äärellä
 
Maalausten kiinnostuksen kohteina ovat olleet vanhat rakennukset ja luonnon maisemat. Niin luonto kuin arkkitehtuurikin voi toimia mietiskelyn lähteenä tai onnellisuuden tyyssijana.
 
Menneen ajan arkkitehtuurissa puhuttaa sen ilmentämä ikuisuus ja perinteen jatkuvuus. Esim. barokin arkkitehtuuri kunnioitti sitä edeltänyttä rakennustaiteen suuntaa, siten että rakennukset sopeutuivat edellisten tyylisuuntien luomaan ympäristöön.
 
Menneen ajan rakennukset ovat myös ihmiseen verrattuna miltei ikuisia, mutta toisaalta niissä näkyy myös rapistuminen ja ajan patina. Rapistumisen  voi nähdä myönteisenäkin piirteenä, koska se lisää entisestäänkin kerroksellisuutta.
 
Luonto on olemukseltaan villiä ja vapaata. Puromaiseman optimistinen tunneilmapiiri innostaa. Puron voi ajatella symbolisoivan jotain myönteistä, elämään liittyvää. Puro soljuu kohti  maalauksellisia riimittelyjä. Purojen liruttelu ja kuulaus ja polveilevan vanan muodot kehkeytyvät mielessä, ne saavat uusia maalauksellisia muotoja.
 
Nämä teokset edustavat erään maalarin tapaa muunnella maisemaa käsialalleen, tapaa nähdä kohde ikään kuin prismalasien muuntelevan suodattimen lävitse.

duetto/t_KallinenUlla-Maija_Katedraa.jpg
» Teokset