galleriat.net
Taidesalonki - Konstsalongen
VEIKKO SAARIVAARA -

7.2.2009 - 25.2.2009

Muutos tapahtuu abstraktimpaan suuntaan

Mikä teksti ilmaisee asioita mitä näen ja koen katsellessani maalauksia tai näyttelyä yleensä ?
Olenkin miettinyt kauan että hyvä runous, josta syntyy samanlainen visuaalinen tunnelma, jossa olisi ”kuin samaa kemiaa”, palvelisi asiaa.
Nykyään, ehkä noin viisi – kuusi vuotta, olen harrastanut kirjoittelua. Kun opin kirjoittamaan asioita paperille, usein ne tulevat sävelrunoina, joita on ollut jo nuoruudesta lähtien.
Olen luullut että kaikkien sielu ja mieli on säveliä ja runoja täynnä. Vasta nyt olen huomannut, niin ei ehkä ole.
Nämä runoni ovat kuin kuuluisivat maalauksen kanssa saman virran kulkuun, sivulla juonteina, joskus arvaamattomina tyrskyenteinä.
En ole kuitenkaan nuotinkirjoitustaitoinen. Onneksi maalaus on ilmaisumuotonani.

Veikko Saarivaara 22.1.2009Förändringen går mot det abstrakta

Vilken text uttrycker det jag  ser och upplever då jag betraktar målningar eller en utställning ?
Jag har länge tyckt att god poesi, som ger upphov till en liknande visuell stämning, som besitter ”samma kemi” , kunde tjäna syftet.
Nuförtiden, kanske fem – sex år, har jag försökt skriva. Då jag lärde mig skriva ner saker på papper, tog de ofta form av tondikter, som jag burit på sedan ungdomen.
Jag har trott att allas själ och sinne är fulla av toner och dikter. Först nu har jag märkt att så kanske inte är fallet.
Dessa mina dikter verkar höra till samma strömfåra som måleriet, som sidostråk, ibland som oberäkneliga aningar om brottsjöar.
Jag kan dock inte skriva noter. Lyckligtvis är måleriet min uttrycksform.

Veikko Saarivaara 22.1.2009

taidesalonki/t_SAARIVAARA_0998.jpg
» Teokset