MARJAANA SAVANDER
Jälkiä ja vaikutteita Etelä-Ranskasta -
Spår och inflytelser från Södra Frankrike
27.10 - 14.11.1999